Termeni și condiții de utilizare


TERMENII ȘI CONDIȚIILE SERVICIULUI myInfo Band®


1. DEFINIȚII ȘI TERMENI

myInfo Band® – este denumirea comercială a unui Serviciu ce este furnizat de către S.C. GuardianAngel.NET S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Sibiu, str. Dorului, Nr. 20C, Ap. 17, având număr de ordine în Registrul Comerțului J32/1798/2020, cod unic de înregistrare fiscală RO43504311.

Vânzător – S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. sau orice partener al S.C. GuardianAngel.NET S.R.L., care poate vinde în numele sau pentru S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. produsele și serviciile acestuia, în pachete sau separate, individual.

Cumpărător – poate fi orice persoană fizică care are vârsta minimă de 18 ani, orice persoană juridică sau orice entitate juridică care își crează Cont în Aplicație și efectuează o Comandă, respectiv finalizează o Achiziție.

Client – poate fi orice persoană fizică care are vârsta minimă de 18 ani, orice persoană juridică care are sau obține acces la Conținut, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. (electronic, telefonic etc.) sau în baza unui acord de utilizare existent între S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. și acestea și care necesită crearea și utilizarea unui Cont.

Utilizator – poate fi orice persoană fizică care are vârsta minimă de 18 ani, orice persoană fizică care a obținut acordul părintelui / tutorelui său sau orice persoană juridică înregistrată în Aplicație care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a exprimat acordul cu privire la clauzele specifice platformei din secțiunea Termeni și Condiții Generale.

Nickname – pseudonim prin care un anumit Utilizator poate adăuga Conținut în Aplicație. Nickname-ul este asociat informațiilor din Aplicație ale Utilizatorului sub denumirea de “Nume Utilizator”.

Cont – secțiune din Aplicație formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă, care permite Cumpărătorului să efectueze o Comandă și care conține informații despre Cumpărător și istoricul acestuia în Aplicație (Comenzi, facturi fiscale, garanții ale bunurilor, date identificare, istoric medical etc.). Cumpărătorul este direct responsabil și are obligația de a se asigura că toate datele introduse la crearea Contului sunt corecte, complete și actualizate.

Coșul meu – secțiune din Cont care permite Cumpărătorului să adauge Bunuri sau Servicii pe care dorește să le achiziționeze la momentul adăugării sau ulterior.

Site web – magazin online găzduit la adresa web www.myinfoband.eu și subdomeniile acestuia.

Aplicație  –  aplicație mobilă denumită “myInfoBand®”, pusă la dispoziție de către S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. tuturor vizitatorilor sau utilizatorilor înregistrați.

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător, prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului intenția sa de a achiziționa Bunuri sau Servicii, prin intermediul Aplicației.

Bunuri și Servicii – orice Bun sau Serviciu listat în Aplicație, inclusiv Bunurile și Serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător Cumpărătorului, ca urmare a Contratului încheiat între cele două părți.

Abonament – convenție prin care, în schimbul unei sume de bani, Cumpărătorul obține dreptul de a folosi Serviciile oferite de către S.C. GuardianAngel.NET S.R.L., pe o anumită perioadă de timp.

Beneficiar – poate fi orice persoană fizică care are vârsta minimă de 18 ani, orice persoană fizică care a obținut acordul părintelui / tutorelui său sau orice persoană juridică înregistrată în  Aplicație care, în temeiul unui contract, beneficiază de Bunurile și Serviciile furnizate de S.C. GuardianAngel.NET S.R.L.

Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial un număr finit de Bunuri și / sau Servicii, având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător.

Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

Achiziție – reprezintă Bunurile și Serviciile dobândite de Cumpărător, în schimbul unei sume de bani, pe baza unui Contract încheiat între Cumpărător și Vânzător.

Conținut – reprezintă:

  toate datele personale, medicale și documentele încărcate de Utilizator în profilul personal;

  toate informațiile din Aplicație care pot fi vizitate, vizualizate sau accesate prin utilizarea unui echipament electronic;

  conținutul oricărui e-mail trimis de Vânzător către Cumpărător, prin mijloace electronice și / sau alt mijloc de comunicare disponibil;

  orice informație comunicată, prin orice mijloc, de către un angajat / colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;

  informații legate de Bunurile și / sau Serviciile și / sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;

  informații legate de Bunurile și / sau Serviciile și / sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat / promovare / revânzare, într-o anumită perioadă;

  date referitoare la Vânzător sau alte date privilegiate ale acestuia.

Document – prezentele Termene și Condiții.

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun și / sau Serviciu de către S.C. GuardianAngel.NET S.R.L., Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri / plăți agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.

Specificații – toate specificațiile și / sau descrierile Bunurilor și Serviciilor, așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

“Preț tăiat” – reprezintă prețul de referință, respectiv cel mai scăzut preț practicat de către Vânzător, cel puțin în perioada ultimelor 30 de zile înainte de data aplicării reducerii de preț asupra Bunului. În condțiile legii, Prețul tăiat poate fi menținut și în condițiile unei reduceri succesive, treptate.

„Preț de vânzare” – reprezintă contravaloarea Bunului, pretinsă și solicitată de către Vânzător Cumpărătorului, evidențiată corespunzător acestora în secțiunea “eShop” din Aplicație, respectiv în eticheta de prezentare a produselor expuse în Showroom-uri. Vânzătorul poate afișa distinct, într-un mod vizibil, cuantumul valoric al diferenței dintre dintre Prețul de vânzare și Prețul tăiat.

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Vânzător în Aplicație vor sta la baza Contractului, în completarea acestuia fiind certificatul de garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia pentru Bunurile achiziționate

2.2. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic. Pot aparea si alte notificari tip PUSH/SMS/Email in legatura cu diferite functionalitati din apicatie (Cerere de partajare/respingere partajare, resetarea parolei...).

2.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor și / sau Serviciilor din Comandă. Dacă acesta va efectua modificări asupra cantității de Bunuri și / sau Servicii din Comandă, va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la  numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului în momentul efectuării comenzii și va returna suma achitată.

2.4. Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător, prin intermediul poștei electronice și / sau SMS, a notificării de expediere a Comenzii de la Vânzător.

3. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

3.1. Vânzătorul poate cesiona și / sau subcontracta o terță parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

3.2. Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor, Cumpărătorul este de acord cu privire la cesionarea către orice terț a oricăror drepturi și obligații ce îi revin în temeiul Abonamentului, S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. urmând să îi transmită acestuia o notificare în acest sens la numărul de telefon introdus de acesta în Aplicație.

4. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

4.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzi îi este permis oricărui Utilizator.

Pentru motive justificate S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. își rezervă dreptul de a restricționa accesul Utilizatorului în vederea efectuării unei Comenzi și / sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității în Aplicație, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. În oricare dintre aceste cazuri, Utilizatorul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții al S.C. GuardianAngel.NET S.R.L., pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor menționate anterior.

4.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta, inclusiv prin suport online (Live Chat) sau prin adresele menționate la secțiunea “Contact” din Site-ul web sau din Aplicație. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

4.3. S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. poate publica în Aplicație informații despre Bunuri și / sau Servicii și / sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. are încheiate contracte de parteneriat / promovare / revânzare, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

4.4. Toate tarifele aferente Bunurilor și / sau Serviciilor prezentate în Aplicație sunt exprimate în LEI (RON) și NU includ T.V.A. sau alte costuri ce nu sunt în sarcina S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. (costurile de livrare, de retur, comisioanele bancare aferente plăților serviciilor și bunurilor, comisioanelor de plăți electronice, etc.).

4.5. În cazul plăților online, Vânzătorul nu este / nu poate fi responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă exclusiv Cumpărătorul.

4.6. Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor și / sau Serviciilor disponibile în Aplicație (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

5. NOȚIUNI GENERALE PRIVIND PLĂȚILE ȘI AUTORIZAREA TRANZACȚIILOR CU TERMINALUL MOBIL

5.1. S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. și partenerii S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. nu au acces și nu colectează informații legate de tranzacțiile financiare ale Utilizatorului, având înregistrate în baza de date exclusiv informațiile comunicate de procesatorul de plăți, respectiv ultimele 4 cifre ale cardului asociat și data expirării acestuia.

5.2. S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. poate refuza o comandă de achiziționare a unor Servicii prin intermediul Aplicației, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără a exista obligații între părți și fără ca o parte sa poată pretinde daune de la cealaltă parte, pentru următoarele situații:

► eșuarea / invalidarea Tranzacției prin intermediul Aplicației;

► neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului / a Tranzacției;

►  date de plată incomplete sau incorecte ale Cumpărătorului;

activitatea Cumpărătorului poate produce daune pentru S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. și / sau partenerilor acesteia;

► solicitări de servicii consecutive eșuate;

► nerespectarea oricărei prevederi din cadrul prezentului Document;

► alte motive obiective.

5.3. Funcționarea Aplicației este condiționată de o conexiune la internet (WIFI sau date mobile) și de funcționarea optimă a dispozitivului mobil. S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. nu va fi răspunzătoare pentru imposibilitatea Utilizatorilor de utilizarea a Aplicației ca urmare a faptului că dispozitivul acestuia nu are acces la internet sau a rămas fără baterie. S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. nu va fi ținută răspunzătoare și nu va despăgubi Utilizatorii pentru niciun cost suplimentar față de abonament sau costul cartelei, generat ca urmare a folosirii Aplicației.

6. SECURITATEA PLĂȚII ONLINE

6.1. Aplicația asigură un nivel de securitate conform cu rigorile aplicate sistemelor electronice de plată la distanță.

6.2. Informațiile de plată ale Utilizatorului sunt stocate în sistemele procesatorului de plăți MobilPay, care este și unicul responsabil privind securitatea tranzacțiilor efectuate cu cardul Utilizatorului.

6.3. Toate conexiunile și comunicațiile între Aplicație, sistemele S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. și procesatorul de plăți sunt criptate și securizate.

6.4. Pentru mai multe detalii despre modalitatea de stocare a informațiilor Utilizatorului, precum și despre securitatea tranzacțiilor efectuate, se recomandă accesarea paginii procesatorului de plăți MobilPay, https://netopia-payments.com/.

 

7. ACCES LA SERVICII

Reguli Generale

7.1. Abonamentul este nominal și nu poate fi transferat niciunei alte terțe persoane. Tipul de Abonament la care Utilizatorul are acces va fi încărcat automat în contul său de utilizator.

7.2. Contractul / Abonamentul se va încheia în mod valabil la data confirmării de către S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. a comenzii, respectiv la data încărcării abonamentului Utilizatorului în contul de utilizator, ulterior efectuării plății tipului de Abonament selectat.

7.3. Din momentul Achiziției, Abonamentul beneficiază de o perioadă de grație, mai exact se poate activa timp de 15 zile. În cazul în care Utilizatorul nu completează profilul personal și nu folosește Serviciul în acest interval de timp, Abonamentul va deveni inactiv.

7.4. S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. își rezervă dreptul de a întrerupe utilizarea oricărui Cont de utilizator sau oricărei parole, în orice moment, în cazul încălcării dispozițiilor acestui Document sau în cazul în care există suspiciuni de fraudă.

7.5. Sumele achitate cu titlu de preț către S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. devin proprietatea acestuia și nu vor fi supuse restituirii indiferent dacă Utilizatorul utilizează sau nu Serviciile prevăzute în Abonament pe durata de valabilitate a acestuia.

În cazul în care Utilizatorul are acces la Serviciile și Bunurile S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. prin intermediul unei Organizații publice (DGASPC.APL / Primărie / CJ etc.):

7.6. În cazul în care accesul Utilizatorului la Aplicație este reglementat de o Organizație publică al cărei angajat sau colaborator este acesta, valabilitatea Abonamentului este condiționată de calitatea sa de angajat / colaborator al Organizației, precum și de validitatea acordului / contractului / protocolului / parteneriatului dintre Organizația publică și S.C. GuardianAngel.NET S.R.L.

7.7. Accesul Utilizatorului este asigurat prin intermediul e-mailului și al parolei. Dacă acesta devine client al serviciului și primește un cod de identificare a utilizatorului (ID), o parolă sau orice altă informație ce ține de procedurile de securitate ale Aplicației, trebuie să considere orice astfel de informație ca fiind strict confidențială și nu trebuie să o furnizeze niciunei terțe persoane.

7.8. S.C. GuardianAngel.NET S.R.L deschide / suspendă / închide respectivele conturi de utilizator pe baza instrucțiunilor Organizației publice, în termenii și condițiile stipulate în contractele încheiate între S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. și Organizația publică. Lista serviciilor la care Utilizatorul are acces este determinată de acordul dintre Vânzător și Organizația publică, existând posibilitatea ca acestea să difere de tipul abonamentelor disponibile spre a fi achiziționate din Aplicație.

7.9. S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. poate asista Organizația publică în deschiderea și închiderea conturilor de acces numai la cererea expresă a Organizației.

7.10. S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. nu poate deschide, închide sau modifica în orice fel conturile de acces fără acordul specific al Organizației publice și nu este responsabilă pentru conturile închise / deschise / modificate incorect la cererea Organizației. Totodată, S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. are dreptul de a suspenda sau restricționa accesul Utilizatorului în cazul în care Organizația publică nu își respectă obligațiile contractuale față de S.C. GuardianAngel.NET S.R.L.

 

În cazul în care Utilizatorul are acces la Serviciile și Bunurile S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. prin intermediul unui protocol / donații:

7.11. În cazul în care accesul Utilizatorului la Aplicație este reglementat de un protocol sau de un Contract prin care S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. a realizat o donație, valabilitatea Abonamentului este condiționată de decizia stabilită de S.C. GuardianAngel.NET S.R.L și încheiată cu acesta, precum și de validitatea acordului / Contractului / protocolului  dintre acesta și S.C. GuardianAngel.NET S.R.L.

7.12. Accesul Utilizatorului este asigurat prin intermediul e-mailului și al parolei. Dacă acesta devine Client al Serviciului și primește un cod de identificare a utilizatorului (ID), o parolă sau orice altă informație ce ține de procedurile de securitate ale Aplicației, trebuie să considere orice astfel de informație ca fiind strict confidențială și nu trebuie să o furnizeze niciunei terțe persoane.

7.13. S.C. GuardianAngel.NET S.R.L deschide / suspendă / închide respectivele conturi de utilizator pe baza instrucțiunilor Beneficiarilor, în termenii și condițiile stipulate în contractele încheiate între S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. și Beneficiari. Lista serviciilor la care Beneficiarul are acces este determinată de acordul dintre Vânzător și Beneficiar, existând posibilitatea ca acestea să difere de tipul abonamentelor disponibile spre a fi achiziționate din Aplicație.

7.14. S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. poate asista Beneficiarul în deschiderea și închiderea conturilor de acces numai la cererea expresă a acestuia.

7.15. S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. are dreptul de a suspenda sau restricționa accesul Utilizatorului în cazul în care acesta nu își respectă obligațiile contractuale față de S.C. GuardianAngel.NET S.R.L.

În cazul în care Utilizatorul are acces la Serviciile S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. prin intermediul angajatorului său (Organizația):

7.16. În cazul în care accesul Utilizatorului la Aplicație este reglementat de o Organizație al cărei angajat sau colaborator este acesta, valabilitatea Abonamentului este condiționată de calitatea sa de angajat / colaborator al Organizației, precum și de validitatea acordului / contractului / protocolului / parteneriatului dintre Organizație și S.C. GuardianAngel.NET S.R.L.

7.17. Accesul Utilizatorului este asigurat prin intermediul e-mailului și al parolei. Dacă acesta devine client al serviciului și primește un cod de identificare a utilizatorului (ID), o parolă sau orice altă informație ce ține de procedurile de securitate ale Aplicației, trebuie să considere orice astfel de informație ca fiind strict confidențială și nu trebuie să o furnizeze niciunei terțe persoane.

7.18. S.C. GuardianAngel.NET S.R.L deschide / suspendă / închide respectivele conturi de utilizator pe baza instrucțiunilor Organizației, în termenii și condițiile stipulate în contractele încheiate între S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. și Organizație. Lista serviciilor la care Utilizatorul are acces este determinată de acordul dintre Vânzător și Organizație, existând posibilitatea ca acestea să difere de tipul abonamentelor disponibile spre a fi achiziționate din Aplicație.

7.19. S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. poate asista Organizația în deschiderea și închiderea conturilor de acces numai la cererea expresă a Organizației.

7.20. S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. nu poate deschide, închide sau modifica în orice fel conturile de acces fără acordul specific al Organizației și nu este responsabilă pentru conturile închise / deschise / modificate incorect la cererea Organizației. Totodată, S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. are dreptul de a suspenda sau restricționa accesul Utilizatorului în cazul în care Organizația nu își respectă obligațiile contractuale față de S.C. GuardianAngel.NET S.R.L.

 

În cazul în care Utilizatorul are acces la Serviciile oferite de S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. ca urmare a achiziționării unui Abonament direct din Aplicație:

7.21. Abonament – S.C. GuardianaAngel.NET S.R.L. vă oferă posibilitatea de a achiziționa un Abonament direct din Aplicație, din contul de utilizator. Prețul Abonamentului, precum și accesul la Serviciile și beneficiile aferente fiecărui tip de Abonament vor fi reglementate în conformitate cu Termenii și Condițiile aplicabile la data achiziționării acestora din platformă, iar acceptarea acestora reprezintă acordul Cumpărătorului în vederea încheierii acestui Contract (Abonament).

7.22. Tipuri de abonament – S.C. GuardianaAngel.NET S.R.L. oferă acces la mai multe tipuri de Abonamente sau Servicii. Acestea vor fi achiziționate de Cumpărător la prețul afișat și vor avea conținutul afișat la data achiziționării.

7.23. Plată – Odată selectat tipul de abonament dorit, Cumpărătorul va fi redirecționat către pagina procesatorului de plăți MobilPay. După finalizarea tranzacției, tipul de Abonament selectat va fi încărcat automat în contul său de utilizator. Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor Cumpărătorul confirmă faptul că plata se consideră acceptată la momentul debitării contului S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. cu suma contravalorii Abonamentului selectat de acesta.

7.24. Durata abonamentului – Durata standard a Abonamentului achiziționat este de un an. La finalizarea perioadei contractuale, Abonamentul Utilizatorului va expira iar toate informațiile, documentele și datele încărcate în contul de utilizator vor fi vizibile doar de către Utilizator. Dacă Abonamentul nu se reînoiește în următoarele 30 de zile de la data expirării, toate informațiile, documentele și datele încărcate în contul de utilizator vor fi șterse definitiv și nu vor mai putea fi recuperate. Excepția o reprezintă cazurile în care Utilizatorul este Beneficiar al unei Achiziții realizate de o Organizație publică (Autoritate Publică locală, Direcție de Asistență Socială, DGASPC, DJASPC, altă autoritate), respectiv Organizație privată (ONG-uri, organizații și proiecte finanțate din fonduri europene, naționale sau internaționale, donații private, etc.). În astfel de situații, durata implicată a abonamentului poate fi nelimitată sau cu o durată mai mare de un an.

7.25. Plată recurentă - Contractul / Abonamentul Utilizatorului va fi încheiat pe o durată de un an, cu prelungire automată. În cazul în care acesta optează pentru sistemul de plată recurentă a abonamentului, agreează în mod expres că plata primului an va fi efectuată de acesta prin intermediul procesatorului de plăți, urmând ca în anii următori să fie efectuată prin debitarea automată a cardului introdus în Aplicație / a contului bancar aferent de către S.C. GuardianAngel.NET S.R.L sau orice alt reprezentant autorizat în acest scop.

7.26. Imposibilitate de plată - În cazul în care, începând cu al doilea an de Abonament, S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. și / sau reprezentantul acestuia constată că plata Abonamentului nu poate fi efectuată pentru anul respectiv din motive imputabile (precum dar fără a se limita la insuficiența fondurilor, expirarea cardului bancar introdus în Aplicație), S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. vă va informa cu privire la acest aspect și veți avea un termen de 30 (treizeci) de zile pentru a introduce un card valid în Aplicație și a efectua plata. În cazul în care plata nu poate fi procesată în acest termen de grație, accesul Utilizatorului la servicii va fi suspendat definitiv.

7.27. Reziliere în caz de neplată - În cazul în care, în termen de 30 (treizeci) de zile de la data informării Utilizatorul nu efectuează plățile restante, Abonamentul se va considera reziliat, fără ca nicio altă formalitate sau informare prealabilă sa mai fie necesare. Totodată, REZILIEREA ABONAMENTULUI ÎNAINTE DE DATA EXPIRĂRII VA ATRAGE OBLIGAȚIA UTILIZATORULUI DE A ACHITA CONTRAVALOAREA SERVICIILOR DE CARE A BENEFICIAT PÂNĂ LA MOMENTUL RESPECTIV, LA PREȚUL LOR DE LISTĂ, DIN CARE VOR FI SCĂZUTE ÎN MOD CORESPUNZĂTOR PLĂȚILE AFERENTE ANILOR DE ABONAMENT ACHITATE PÂNĂ LA ACEL MOMENT, PREZENTA CLAUZĂ AVÂND SEMNIFICAȚIA UNEI CLAUZE PENALE (DE REZILIERE). Prin prezentul Contract, Utilizatorul autorizează irevocabil și necondiționat S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. și / sau oricare dintre reprezentanții acesteia să debiteze direct, în mod automat, contul bancar al acestuia, în limita contravalorii anului de Abonament și / sau, după caz, contravaloarea clauzei penale (de reziliere), în cazul în care aceasta devine incidentă.

7.28. Încetarea abonamentului - Abonamentul încetează în una dintre următoarele situații: (a) prin acordul părților; (b) la sfârșitul perioadei pentru care a fost încheiat; (c) prin rezilierea sa de către S.C. GuardianAngel.NET S.R.L., în caz de neplată sau în cazul încălcării prevederilor din cuprinsul Document.

7.29. Cesiune - Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor, Utilizatorul este de acord cu privire la cesionarea către orice terț a oricăror drepturi și obligații ce îi revin în temeiul Abonamentului, S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. urmând a transmite o notificare în acest sens la numărul de telefon introdus de acesta în Aplicație.

7.30. Acceptare expresă - Utilizatorul declară că înțelege pe deplin toate prevederile cuprinse în prezentul Document și acceptă în mod expres clauzele referitoare la (i) clauza penală prevăzută la art. 7.27; (ii) dreptul S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. de a suspenda Abonamentul, prevăzut la art. 7.18, 7.20 și 7.26; (iii) limitarea răspunderii S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. pentru modalitatea de prestare a Serviciilor de către partenerii S.C. GuardianAngel.NET S.R.L., prevăzută la art. 9.

 

8. REGULI APLICABILE BENEFICIARILOR

8.1. În baza Abonamentului, Beneficiarii au acces gratuit sau beneficiază de reduceri / oferte în cadrul programului dedicat abonaților, în condițiile menționate în Contractele încheiate direct cu aceștia sau în favoarea acestora dar cu o altă persoană fizică sau juridică (angajatorii acestora / angajatorii soțului/ soției/ copilului acestora, alte organizații care achiziționează pachetele de servicii și abonamente pentru și în numele acestora).

8.2. Lista serviciilor incluse în fiecare dintre pachetele oferite de S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. este accesibilă pe în Aplicație. Cumpărătorul nu se poate prevala de necunoașterea anexelor la contract cuprinzând lista de Servicii incluse integral sau cu reducere în Abonamentul său. Cumpărătorul are obligația de a solicita, înainte de primirea unui Serviciu, informații cu privire la disponibilitatea serviciilor recomandate / dorite. Orice omisiune reprezintă acceptul Cumpărătorului de a achita serviciile primite la preț de listă.

8.3. În cazul în care Cumpărătorul solicită prestarea Serviciilor în alte condiții decât cele comunicate de partenerul S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. sau refuză să permită identificarea sa prin scanarea codului QR sau furnizarea numărului de telefon, acesta va fi obligat la achitarea tuturor serviciilor prestate, la preț de listă sau cu discount, indiferent dacă acestea erau sau nu incluse în abonament / pachetul achiziționat.

8.4. Înainte de prezentarea într-o locație S.C. GuardianAngel.NET S.R.L., Cumpărătorul are obligația de a verifica serviciile incluse în contractul de Abonament și condițiile de accesare a unui Serviciu, dacă există.

8.5. Cumpărătorul acceptă că orice Servicii care exced Abonamentului vor fi acoperite exclusiv de acesta, S.C. GuardianAngel.NET S.R.L.  nefiind responsabilă sub nicio formă pentru politica de prețuri a partenerilor / organizațiilor care cumpără și revând pachetele / serviciile / produsele sau re-sellerii.

 

9. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

9.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitânduse la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și / sau conținut multimedia prezentate în Aplicație, sunt proprietatea exclusivă a S.C. GuardianAngel.NET S.R.L., acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și / sau publicare).,

9.2. Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și / sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de S.C. GuardianAngel.NET S.R.L., includerea oricărui Conținut în afara Aplicației, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al S.C. GuardianAngel.NET S..R.L.

9.3. Toate numele de companii, mărci înregistrate, mărci de servicii, denumiri comerciale, logo-uri și sigle sunt protejate de normele aplicabile în materia drepturilor de proprietate intelectuală. Nimic din Conținutul Aplicației nu trebuie interpretat ca acordarea de licență sau drept de utilizare a oricărei mărci înregistrate prezentate în Aplicație fără permisiunea scrisă din partea între S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. sau a părților terțe ce pot deține respectivele mărci.

9.4. Orice Conținut la care Utilizatorul are și / sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. și acesta și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. cu referire la acel Conținut.

9.5. Utilizatorul poate copia, trensfera și / sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului.

9.6. În cazul în care S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. conferă Utilizatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit Conținut la care acesta are sau obține acces în urma acordului, acest drept se extinde numai asupra acelui / acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia / acestor conținuturi în Aplicație sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. pentru respectivul Utilizator sau oricare alt terț care are / obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi / este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

9.7. Niciun Conținut transmis către Utilizator, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și / sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. și / sau al angajatului / presupusului S.C. GuardianAngel.NET S.R.L., care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul Conținut.

9.8. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

9.9. Utilizatorul poate descărca și utiliza Aplicația exclusiv în scop personal, non-comercial, pentru care S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. îi acordă o licență neexclusivă și limitată în acest sens. Astfel, sunt interzise:

► folosirea Aplicației în scopuri ilegale;

► vânzarea, exportul, licențierea, modificarea, copierea, aplicarea metodelor de inginerie inversă, distribuirea sau transmiterea Aplicației fără acordul prealabil, scris al S.C. GuardianAngel.NET S.R.L.;

► realizarea de lucrări derivate, sub-licențierea, împrumutul ori utilizarea Aplicației, software-ului care stă la baza Aplicației sau oricăror altor componente ale acesteia în alte scopuri;

► punerea la dispoziție în alt mod a Aplicației pentru ca o terță parte să o poată copia;

► republicarea materialelor încărcate in Aplicație (incluzând republicarea pe diverse site-uri sau platforme online și / sau offline);

► prezentarea în mod public a oricăror materiale încărcate în Aplicație;

► reproducerea, copierea sau exploatarea materialelor încărcate în Aplicație în scopuri comerciale.

 

10. COMANDA

10.1. Utilizatorul poate efectua Comenzi în Aplicație, prin adăugarea Bunurilor și / sau Serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Bun și / sau un Serviciu este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru acesta. Adăugarea unui Bun și / sau Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei Comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului și / sau a Serviciului.

10.2. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de achiziție sunt corecte, complete și reale la data plasării Comenzii.

10.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

10.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a uneia dintre părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune cazuri:

► neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;

► invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri / plăți agreat de S.C. GuardianAngel.NET S.R.L., în cazul plății online;

► datele furnizate de către Utilizator în Aplicație sunt incomplete și / sau incorecte;

10.5. Disponibilitatea unui Bun va fi afișată în Aplicație după cum urmează:

► “în stoc” – sunt minim 3 bucăți în stocul S.C. GuardianAngel.NET S.R.L.

stoc limitat” – sunt mai puțin de 3 bucăți în stocul S.C. GuardianAngel.NET S.R.L.

► precomandă” – Bunul nu este disponibil în stocul S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. și nici în stocul furnizorului. Dacă Cumpărătorul înregistrează o Comandă pentru un Bun care are afișat în dreptul lui “precomandă”, unul dintre consultanții noștri de vânzări va verifica termenul de aprovizionare al furnizorului și îl va contacta pe Cumpărător pentru a îi comunica disponibilitatea Bunului.

stoc epuizat” – Bunul nu mai este disponibil în stocul S.C. GuardianAngel.NET S.R.L.

► momentan indisponibil” – Bunul nu se poate procura momentan deoarece nu se găsește în stocul furnizorului.

 

11. BUNURI / SERVICII PENTRU CARE NU SE ASIGURĂ DREPTUL DE RETRAGERE

11.1. Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

► contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului și după ce acesta a confirmat că a luat la cunoștință de faptul că își va pierde dreptul de retragere după executarea completă a Contractului de către Vânzător;

► furnizarea de Bunuri confecționate după specificațiile prezentate de Cumpărător sau personalizate în mod clar;

► furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului și după ce acesta a confirmat că a luat la cunoștință de faptul că își va pierde dreptul de retragere.

► Cumpărătorul nu se poate retrage din Contract și nu poate realiza returul produsului / produselor suport și nici nu poate solicita o compensație în cazul în care a realizat activarea Abonamentului din pachetul achiziționat, respectiv asocierea între profilul său și brățară / brățările suport incluse în pachet / comandate.

 

12. CONFIDENȚIALITATE

12.1. S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care Utilizatorul le furnizează. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.

12.2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător cu privire la Comandă / Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

12.3. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul Aplicației, Utilizatorul oferă Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. De asemenea, Utilizatorul trebuie să fie de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte sau tehnici pe care le-a transmis prin intermediul Aplicației. S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

12.4. S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate în deplină conformitate cu prevederile legale, iar aceste date sunt transmise unor terți doar în următoarele scopuri:

► Încheierea și executarea contractului de prestări-servicii;

► Îndeplinirea obligațiilor legale ce revin S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. în calitate de prestator de servicii;

► Exercitarea unui interes legitim al operatorului de date personale.

12.5. În acest context, datele cu caracter personal sunt sau ar putea fi comunicate următorilor destinatari:

► Autorități și instituții publice centrale / locale (de exemplu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, poliție, parchete, instanțe de judecată, etc.);

► Laboratoarelor de analize medicale de laborator și prestatorilor de servicii de imagistică medicală;

► Angajatorul persoanei vizate, în cazul serviciilor de medicina muncii;

► Medicii de familie, de policlinică, de spital, servicii de urgență etc., în cazul în care sunt înrolați în Aplicație și se înregistrează, facilitează înregistrarea de noi Utilizatori sau accesează datele Utilizatorilor (doar pentru Utilizatorii Serviciilor înregistrați de aceștia);

► Personalul serviciilor de urgență: IGSU, ISU, Pompieri, Ambulanță, SMURD, Salvamont etc., în situațiile de urgență medicală;

► Personalul UPU, Policlinici, Spitale, ATI etc. în situațiile ce necesită informarea corectă și completă, doar cu acordul expres al Utilizatorilor Serviciilor;

► Partenerii de vânzare – persoane fizice și juridice (re-selleri, agenți de vânzare) – doar datele necesare pentru creearea profilului și activarea Serviciului (nume, prenume, număr de telefon, e-mail, ID brățară);

► Personalul S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. pentru administrarea Aplicației, Site-ului web, raportări, asistență Utilizatori etc.;

► Rețelele medicale publice sau private înrolate în sistem, în cazul în care sunt furnizoare de date, informații proprii sau de Utilizatori;

► Autoritățile publice locale, Direcțiile de asistență socială în cazul în care achiziționează Serviciile oferite de S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. pentru persoanele deservite -  doar datele necesare pentru creearea profilului și activarea Serviciului (nume, prenume, număr de telefon, e-mail, ID brățară);

► Partenerii instituționali și organizaționali (Crucea Roșie, ONG-uri, etc.) – doar datele necesare pentru creearea profilului și activarea Serviciului (nume, prenume, număr de telefon, e-mail, ID brățară), pentru persoanele care se înrolează în ecosistem din partea acestora;

► Dezvoltatorul / dezvoltatorii aplicațiilor informatice (subcontractori) în scopuri de dezvoltare, testare, pilotare, mentenanță, etc. (doar prin eșantionare);

 

13. FACTURARE – PLATĂ

13.1. Prețurile Bunurilor și Serviciilor afișate în cadrul Aplicației NU includ T.V.A. însă acesta este afișat separat și explicit, conform legislației în vigoare. Astfel, prețul total afișat se compune din prețul perceput de Vânzător pentru pachete, la care se adaugă T.V.A. și după caz, tariful de curierat / livrare a pachetului.

13.2. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

13.3. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii ce conține Bunuri și / sau Servicii vândute de S.C. GuardianAngel.NET S.R.L., precum și pentru orice alte plăți aferente Comenzii, exclusiv în format electronic, prin adăugarea facturii în Contul Cumpărătorului sau prin poșta electronică, la adresa de e-mail menționată de Cumpărător în Contul personal.

13.4. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza, ori de câte ori este cazul, datele din Contul personal și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi existente în Cont.

13.5. Prin această modalitate de comunicare, Cumpărătorul va deține în Contul personal o evidență a facturilor emise de S.C. GuardianAngel.NET S.R.L., având posibilitatea de a le salva și arhiva în orice moment.

13.6. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic, prin adăugarea acestora de către S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. în Contul personal și prin intermediul  poștei electronice, la adresa de e-mail menționată de acesta în Contul personal.

13.7. În cazul în care aceste informații sunt indisponibile mai mult de 48 de ore în Cont, Utilizatorul este rugat să sesizeze acest aspect pe adresa de e-mail: [email protected].

13.8. Plata prin MobilPay este o modalitate rapidă de plată online cu cardul, care constă în efectuarea plății prin utilizarea Tokenului aferent cardului, fără a mai fi nevoie de introducererea detaliilor aferente cardului de plată la fiecare Tranzacție.

13.9. Pentru a utiliza MobilPay, această opțiune se poate activa de către Utilizator în momentul plasării unei Comenzi: în momentul efectuării plății cu cardul bancar, se selectează / deselectează opțiunea de salvare metodă de plată.

 

14. LIVRAREA BUNURILOR

14.1. Condițiile de livrare a Bunurilor și Serviciilor vândute de către S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. se regăsesc în secțiunea “Livrare comenzi”.

14.2. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor aferente fiecărui Bun.

14.3. Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor și Serviciilor atât pe teritoriul României cât și în afara țării.

 

15. GARANȚII

15.1. Toate Bunurile comercializate de către S.C. GuardianAngel.NET S.R.L., beneficiază timp de 6 luni de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Bunurile sunt noi, în ambalaje originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

15.2. În cazul Bunurilor vândute și livrate de S.C. GuardianAngel.NET S.R.L., certificatele de garanție sunt emise direct de producător, în cazul în care acesta are o rețea de service națională.

15.3. Lipsa certificatului de garanție al Bunului trebuie semnalată în maxim 48 de ore de la recepția acestuia pe adresa de e-mail [email protected]. Orice sesizare ulterioară nu va fi luată în considerare.

 

16. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII BUNURILOR

16.1. Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în Comandă (livrare = momentul în care bunul este predat și se semnează la primire, de către Cumpărător, documentul de transport furnizat de curier sau factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul S.C. GuardianAngel.NET S.R.L.).

17. RĂSPUNDERE

17.1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune, de orice fel, pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare sau pentru pierderea acestora.

17.2. Prin crearea și utilizarea Contului, Utilizatorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (username și parolă) și pentru gestionarea accesării acestuia. În măsura permisă de legislația în vigoare, Utilizatorul este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.

17.3. Prin crearea Contului și / sau utilizarea Conținutului și / sau plasarea Comenzilor, Utilizatorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenele și Condițiile Aplicației, în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul  Aplicației, existentă la data creării Contului și / sau utilizării Conținutului și / sau la data plasării Comenzii.

17.4. Vânzătorul își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic Termenele și Condițiile Aplicației pentru a reflecta orice modificări ale modului și condițiilor de funcționare a acesteia sau orice modificări ale cerințelor legale. Documentul este opozabil Utilizatorilor de la momentul afișării acestuia în Aplicație. În cazul oricărei astfel de modificări, va fi afișat pe în Aplicație versiunea actualizată a Documentului, motiv pentru care Utilizatorul este rugat să verifice periodic conținutul acestuia.

 

18. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

18.1. Utilizatorii sunt rugați să parcurgă Politica de Confidențialitatea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Document se regăsește în Aplicație la secțiunea “Contul meu” și este denumită “Politica de confidențialitate”.

 

19. APLICAȚIA MOBILĂ “myInfoBand®

Termenii și condițiile de utilizare (împreună cu documentația menționată în aceștia) constituie termeni și condiții de utilizare pe baza cărora Cumpărătorul poate accesa și utiliza Aplicația pusă la dispoziție de către S.C. GuardianAngel.NET S.R.L., ca vizitator sau ca utilizator înregistrat.

Cumpărătorul este rugat să citească cu atenție termenii și condițiile de utilizare la accesarea Aplicației, întrucât aceștia sunt aplicabili pentru orice tip de utilizare a Aplicației.

Prin instalarea, înregistrarea și folosirea Aplicației, Cumpărătorul confirmă că acceptă acești Termeni și Condiții de utilizare și Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal. În cazul în care Cumpărătorul nu este de acord cu prezentele condiții de utilizare, este rugat să șteargă Aplicația.

 

19.1. FUNCȚIONALITĂȚILE APLICAȚIEI myInfoBand®

19.1.1. Aplicația se poate descărca în mod gratuit de către orice persoană. Pentru a avea acces la Serviciul myInfo Band®, Utilizatorul trebuie să aibă calitatea de Beneficiar al serviciilor. Beneficiar este acel Utilizator care are acces la Aplicația și Serviciile oferite de Vânzător în baza unui Abonament oferit de acesta.

19.1.2. Utilizatorul poate avea acces la Serviciul myInfo Band® printr-o terță organizație cum ar fi angajatorul acestuia sau una dintre companiile partenere S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. sau în mod direct, ca urmare a achiziționării produselor oferite de Vânzător direct din Aplicație.

19.1.3. Pentru a avea acces la Serviciul myInfo Band®, este necesară crearea unui cont de utilizator, prin introducerea adresei de e-mail, nume, prenume și număr de telefon. Înregistrarea presupune în mod obligatoriu validarea e-mailului sau / și a numărului de telefon (cod OTP) și setarea unei parole. Pentru evitarea utilizării Aplicației de către alte persoane, fără consimțământul Utilizatorului, se recomandă setarea unei parole care să nu fie cunoscută sau ușor identificabilă de o terță persoană. În cazul în care Utilizatorul a uitat parola sau aceasta a fost dezvăluită accidental de către terțe persoane, se recomandă să procedeze la schimbarea parolei sau la contactarea telefonică a Vânzătorului sau la adresa [email protected]  în cel mai scurt timp.

19.1.4. În prezent, Aplicația permite accesarea unor servicii și funcționalități precum:

► achiziționare abonamente direct din Aplicație;

► achiziționare de produse direct din Aplicație;

► accesare și gestionare cont de utilizator;

► încărcare informații personale, informații medicale și documente medicale;

scanare cod QR;

gestionare profile posesori brățară;

partajare profil și istoric medical către medicii autorizați (medic urgentist, medic ambulanță, medic de familie etc.).

 

19.2. ACCESUL LA APLICAȚIA myInfoBand®

19.2.1. Aplicația poate fi descărcată și folosită de pe orice terminal mobil de tip smartphone sau tabletă cu conexiune GSM / WIFI și sistem de operare Android sau iOS. Pentru utilizarea Serviciilor, este necesar ca Utilizatorul să activeze Contul, pe baza numărului de telefon și a adresei de e-mail. De asemenea, în cursul procesului de înregistrare, acesta va fi nevoit să valideze numărul de telefon sau adresa de e-mail prin introducerea codului OTP primit pe adresa de e-mail sau pe telefon (în funcție de opțiunea aleasă de Utilizator) și să seteze o parolă.

19.2.2. Pentru a garanta securitatea datelor, se recomandă Utilizatorului să nu dezvăluie datele de înregistrare niciunei persoane. De asemenea, în măsura în care acesta are suspiciuni privind dezvăluirea datelor de înregistrare, se recomandă să procedeze de urgență la schimbarea parolei.

19.2.3. Înregistrarea ca Utilizator presupune confirmarea vârstei minime, acceptarea prevederilor Termenilor și Condițiilor și a Politicii de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal ale S.C. GuardianAngel.NET S.R.L.

19.2.4. Utilizatorul acceptă în mod expres că a luat la cunoștință de faptul că utilizarea Aplicației este esențială pentru efectuarea unei tranzacții, pentru acces în Cont și efectuarea oricăror altor acțiuni în cadrul Contului, iar pierderea detaliilor acesteia sau dezvăluirea elementelor de autentificare către terți poate duce la pierderea Contului, tranzacții nedorite, accesarea datelor personale sau chiar la închiderea Contului.

19.2.5. Ulterior creării Contului, pentru furnizarea Serviciilor oferite prin intermediul Aplicației, se vor colecta următoarele date cu caracter personal: nume, număr de telefon, e-mail valabil, geo localizare (în cazul acestora din urmă, se pot modifica setările din dispozitivul mobil, existând însă riscul ca anumite opțiuni ale Aplicației să înceteze sau să-și modifice funcționalitățile).

19.2.6. De asemenea, pentru ca Aplicația să poată funcționa optim, este necesar ca Utilizatorul să permită Aplicației să acceseze anumite funcții ale dispozitivului mobil, conform solicitărilor primite prin mesaje de sistem în cadrul Aplicației: camera, galerie foto, sms, locație (GPS), precum și alte funcții ce se pot adăuga pe parcursul dezvoltării Aplicației, conform mesajului primit chiar prin aceasta. Aceste funcții vor fi accesate doar ulterior acordării accesului de către Utilizator în mod expres.

19.2.7. În ceea ce privește geo localizarea, Utilizatorul este rugat să aibă în vedere că, în cazul în care nu alege ca geo localizarea să funcționeze doar în cazul în care este deschisă Aplicația, sau nu o închide manual ulterior închiderii Aplicației, ea va continua să ruleze în fundalul telefonului acestuia, furnizând în continuare date referitoare la geo localizare. Totodată, în cazul în care acesta decide să nu permită accesul la geo localizare, anumite funcționalități vor fi accesibile limitat (de exemplu, Aplicația nu va permite identificarea exactă a locului în care se află posesorul).

19.2.8. În cazul în care, la momentul vizitei în locațiile partenerilor, Utilizatorul nu are la el un dispozitiv mobil sau Aplicația descărcată, identificarea sa în calitate de Beneficiar va fi posibilă în baza numărului de telefon și / sau e-mail, sub condiția furnizării acestor informații la momentul prezentării în locația partenerului S.C. GuardianAngel.NET S.R.L.

 

19.3. CONTUL DE UTILIZATOR ȘI PAROLA

19.3.1. Pentru a avea acces la Serviciile și beneficiile oferite de Vânzător este necesară crearea unui Cont. Pentru crearea Contului este necesar ca Utilizatorul să confirme vârsta, să accepte Termenii și Condițiile, precum și Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal. Contul este creat pe baza datelor personale ale acestuia (e-mail, nume, prenume, număr de telefon) și este necesară și setarea unei parole.

19.3.2. În vederea achiziționării de servicii de la partenerii Vânzătorului și de a beneficia de reducerile sau ofertele acestuia, Utilizatorul are posibilitatea de a înregistra un card de credit sau de debit în cadrul Aplicației.

19.3.3. Toate operațiunile financiare și plățile efectuate pentru achiziționarea Serviciilor prestate prin intermediul Aplicației sunt procesate de procesatorul de plăți MobilPay.                      

19.3.4. La momentul introducerii cardului în Aplicație, Utilizatorul este redirecționat pe pagina procesatorului de plăți MobilPay, iar acesta îi va solicita acordul pentru salvarea cardului. Pentru a verifica veridicitatea și valabilitatea cardului, este posibil ca procesatorul să autorizeze o plată de 1 RON (blocarea banilor pe contul de client), suma urmând a fi deblocată automat după finalizarea verificărilor de securitate.

19.3.5. Aplicația permite Utilizatorilor să achite contravaloarea serviciilor direct cu cardul bancar înrolat in aplicație.

 

20. LINK-URI CĂTRE APLICAȚIA myInfoBand®

20.1. Utilizatorul poate trimite la Aplicație printr-un link, atât timp cât face acest lucru într-un mod echitabil, care nu aduce atingere reputației a S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. și care nu profită de reputația acesteia în scopuri personale.

20.2. Utilizatorului îi este interzisă crearea unui link în așa fel încât să sugereze în vreun fel orice formă de asociere, aprobare sau sprijin din partea S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. atunci când nu există o astfel de situație. Acesta nu trebuie să stabilească un link către Aplicație în cadrul unui website ce nu îi aparține. S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. își rezervă dreptul de a retrage la creare link către Aplicație fără notificare prealabilă.

20.3. Dacă Utilizatorul dorește să utilizeze Conținutul din Aplicație în afară de situațiile de mai sus, este rugat să contacteze S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. prin e-mail la adresa [email protected].

 

21. LINK-URI CĂTRE TERȚE PERSOANE

21.1. Orice link-uri către alte website-uri sau alte resurse furnizate de terțe persoane, sunt furnizate doar pentru informarea Utilizatorului. S.C. GuardianAngel.NET S.R.L .nu are niciun control asupra conținutului sau resurselor respectivelor website-uri.

 

22. VIRUȘI

22.1. S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. nu garantează că Aplicația sau Site-ul web vor fi securizate sau fără niciun virus. Utilizatorul este direct responsabil pentru configurarea sistemelor sale IT pentru accesul la Aplicație și / sau la Site-ul web și pentru folosirea propriului software anti-virus. Acesta nu trebuie să folosească în mod defectuos Aplicația și / sau Site-ul web, introducând viruși, troiani, worms sau alte materiale ce pot crea probleme tehnologice. Totodată, acesta nu trebuie să încerce să obțină acces neautorizat la Aplicație sau pe Site-ul web sau să permită accesarea acestora de către o terță persoană.

22.2. Utilizatorul nu trebuie să atace prin atacuri de tip denial-of-services sau distributed denial-of-services. Prin încălcarea acestei dispoziții, acesta comite o infracțiune conform legii române și S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. va raporta orice astfel de încălcare către autoritățile de investigare compentente și va coopera cu autoritățile prin furnizarea identității Utilizatorului către acestea. În cazul unei astfel de încălcări, dreptul Utilizatorului de a utiliza Aplicația încetează imediat.

 

23. FORȚA MAJORĂ

23.1. În cazul apariției unui caz de forță majoră sau caz fortuit, S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. nu va putea fi ținută responsabilă pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor sale. De asemenea, S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. nu răspunde pentru fapta unui terț, atunci când aceasta are caracteristicile unui caz fortuit sau de forță majoră. În sensul prezentului Contract, forța majoră este un eveniment mai presus de controlul părților, precum incendii, cutremure sau alte catastrofe naturale, războaie, revoluții, greve, pandemii, restricții apărute ca urmare a unei carantine, probleme tehnice ce afectează funcționalitățile Aplicației, ordine sau acte ale autorităților publice, etc.

 

24. RĂSPUNDEREA S.C. GUARDIANANGEL.NET S.R.L. ÎN RELAȚIA CU BENEFICIARII

24.1. S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. nu are nicio responsabilitate în ceea ce privește:

► informațiile eronate furnizate de Beneficiar. Acesta are posibilitatea corectării oricând a datelor personale din contul creat în Aplicație sau prin contactarea directă a S.C. GuardianAngel.NET S.R.L., la datele de contact disponibile pe Site-ul web sau în Aplicație;

posibilitatea de a contacta viruși prin accesarea Site-ului web sau a Aplicației sau prin primirea de e-mail-uri cu caracter informativ sau promoțional;

neplăcerile create de întreruperea accesului în Aplicație din cauza furnizorului de servicii de internet (ISP);

conținutul sau natura site-urilor prin link-urile cărora un Utilizator ajunge în Aplicație.

insuficiența datelor din profilul personal al Utilizatorului;

informațiile neactualizate din profilul Utilizatorului.

 

25. LIMITAREA RĂSPUNDERII PENTRU CONȚINUTUL APLICAȚIEI

25.1. Conținutul integral al Aplicației este livrat pe baza “ca disponibil”, “așa cum este” fără nicio garanție de niciun fel fie expresă, fie implicită, inclusiv, dar nelimitându-se la, orice garanții de vandabilitate, asociere cu un scop particular, acuratețe și non-încălcare.

25.2. S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. nu garantează acuratețea, gradul de completitudine, actualitatea sau certitudinea niciunui Conținut pus la dispoziție prin intermediul Aplicației. Utilizatorii sunt responsabili de verificarea oricărei informații înainte de a se baza pe aceasta. Utilizarea Aplicației se face pe răspunderea unică a Utilizatorului.                                                                                                                                                     

25.3. Cu toate că S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. depune toate eforturile pentru asigurarea accesului Utilizatorului la Serviciile și Bunurile oferite, nu poate garanta că Aplicația sau Site-ul web nu are nicio eroare și nici că nu vor exista erori sau omisiuni în Conținutul acestora. De asemenea, nu poate garanta că Aplicația, Site-ul web și Conținutul acestora vor fi accesibile în permanență, fără întreruperi. S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. nu va răspunde în situația în care Aplicația și / sau Site-ul web nu pot fi accesate, indiferent de motivul imposibilității de accesare și indiferent de durata acestei imposibilități.

25.4. De asemenea, S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. nu va răspunde pentru niciun prejudiciu creat din cauza unui virus, atac de tip denial-of-services sau distributed denial-of-services, precum nici din cauza unui alt tip de material tehnologic ce ar infecta calculatorul, sistemul IT, datele Utilizatorului ca urmare a utilizării Aplicației sau a altor website-uri care există în Aplicație și / sau Site-ul web.

 

26. MODIFICAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

26.1. S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. poate revizui Termenii și Condițiile de utilizare, precum și orice alți termeni aplicabili în orice moment prin modificarea paginilor relevante. Termenii și Condițiile pot suferi orice modificare, fără o notificare prealabilă, fiind aduși la cunoștință prin afișare direct în Aplicație.

Utilizatorul este rugat să verifice paginile relevante pentru a lua la cunoștință de orice modificări aduse Termenilor și Condițiilor de utilizare, întrucât respectivele modificări i se vor aplica de la momentul actualizării. Dacă acesta folosește Aplicația după o modificare, va accepta Termenii și Condițiile modificate.

26.2. S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. își rezervă dreptul de a actualiza Aplicația și Site-ul web în orice moment și de a schimba Conținutul acestora. Cu toate acestea, Utilizatorul este rugat să țină cont de faptul că Aplicația și / sau Site-ul web pot fi neactualizate la momentul vizualizării acestora și S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. nu are nicio obligație de a o actualiza în timp real.                                                                                    

26.3. S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. depune toate eforturile pentru a-i pune la dispoziție Utilizatorului toate versiunile Termenilor și Condițiilor aplicabile acestuia. Cu toate acestea, în cazul în care acesta nu identifică în Aplicație versiunea care îi este aplicabilă sau care îl interesează, este rugat să contacteze S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. la oricare dintre datele de contact de pe Site-ul web sau din Aplicație, iar un operator îi va pune la dispoziție în cel mai scurt timp, pe e-mail, orice versiune a Termenilor și Condițiilor.

 

27. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

27.1. Pentru acești Termeni și Condiții de utilizare a Aplicației, precum și orice aspecte referitoare la sau în legătură cu Conținutul lor, este aplicabilă legea română. Prin acceptarea dispozițiilor cuprinse în prezentul Document, Utilizatorul își expirmă acordul că orice aspect sau dispută derivată din acești Termeni și Condiții vor fi de competența instanțelor  judecătorești române competente din Municipiul Sibiu, România.

 

28. SUPORT ONLINE ȘI ASISTENȚĂ

28.1. S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. pune la dispoziție Utilizatorului pe perioada de utilizare a Aplicației un operator de suport. Serviciul online de suport poate fi accesat în zilele lucrătoare (de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale) între orele 10:00 și 16:00, prin intermediul Site-ului web. Pe prima pagină a Site-ului web se regăsește în colțul din dreapta – jos Live Chat-ul prin care Utilizatorul poate lua legătura cu un operator disponibil, în timp real, pentru a primi asistență în cazul unei probleme sau pentru a primi răspunsuri la întrebările adresate de acesta.

28.2. Operatorul nu poate răspunde întrebărilor / aspectelor legate de Serviciile care nu sunt furnizate de S.C. GuardianAngel.NET S.R.L., mai mult decât informațiile deja existente în Aplicație, dar îl poate redirecționa pe Utilizator fie către punctul de contact din Organizație care are informațiile necesare, fie către furnizorul care poate oferi aceste informații.

 

29. CONTACT

În cazul în care există orice nelămuriri cu privire la Conținutul acestor Termeni și Condiții, Utilizatorul este rugat să contacteze S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. la adresa de e-mail [email protected].

 

30. RISCURI ȘI LIMITĂRI

 

30.1.         În cazul în care, Abonamentul anual a expirat și în următoarele 30 de zile de la data expirării acesta nu a fost reînnoit, toate datele și documentele salvate în profilul posesorului vor fi șterse și nu vor mai putea fi recuperate.

30.2.         În cazurile în care, Utilizatorul selectează opțiunea de a afișa informațiile medicale detaliate indiferent de locul unde se află, datele și documentele încărcate în profilul posesorului vor putea fi accesate de către orice persoană atât autorizată cât și neautorizată.

30.3.         Pentru evitarea deteriorării dispozitivelor suport furnizate către de S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. este recomandată evitarea spălării acestora cu ajutorul mașinii de spălat, deoarece există riscul de descompunere a codului QR și astfel nu se vor mai putea accesa informațiile posesorului.

30.4 .         În procesul de scanare al codului, timpul de răspuns poate fi afectat datorită scanărilor eronate (imaginea nu este focalizată, este neclară, delay al dispozitivului mobil etc.).

30.5.         În cazul în care produsele vândute de S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. nu sunt utilizate într-un mediu adecvat, codul QR poate suferi zgârieturi sau alte defecte ce vor afecta accesarea informațiilor despre posesor. Nu este indicat ca produsele să fie expuse unor intemperii sau să se folosească agenți chimici pentru curățarea acestora.

30.6.         În cazul în care, Utilizatorul nu are vârsta necesară pentru a-și gestiona propriul Cont, este necesar ca părintele sau tutorele acestuia să citească împreună cu utilizatorul aceste condiții. Dacă sunteți părinte sau tutore și permiteți copilului dvs. să folosească Serviciile oferite de S.C. GuardianAngel.NET S.R.L., aceste condiții vi se aplică și dvs. și sunteți responsabil(ă) pentru activitatea copilului în serviciile respective.

30.7.         Pentru evitarea diagnosticelor și / sau a intervențiilor greșite, se recomandă Utilizatorului să introducă corect toate informațiile necesare și să încarce documentele aferente, apoi să verifice corectitudinea acestora.

30.8.         În cazul în care Utilizatorul suferă un accident, în momentul scanării codului QR, contactele de urgență declarate de acesta în profil NU vor primi notificări automate. Contactele de urgență vor fi informate ulterior de către cadrele competente. În cazul în care Utilizatorul nu necesită îngriji medicale, contactele de urgență pot fi informate de către orice persoană care scanează codul QR și accesează informațiile contactelor de urgență.

30.9.         Pentru evitarea riscului de inducere în eroare a cadrelor medicale, se recomandă Utilizatorului să actualizeze frecvent informațiile personale și medicale ale acestuia.

30.10.      Pentru susținerea medicilor în luarea unor decizii corecte în procesul de salvare, se recomandă Utilizatorului să completeze corect toate câmpurile disponibile în profil, chiar dacă acestea nu sunt obligatorii. Orice informație despre acesta poate ajuta în procesul de salvare.

30.11.      Dispozitivul suport – brățara (produs)cu cod QR este un produs fizic care nu conține nicio componentă electronică, unica funcționalitate fiind codul QR gravat pe materialul acesteia, care printr-o simplă scanare cu dispozitivul mobil, îi permite cititorului să acceseze informațiile personale și / sau medicale ale posesorului brățării (produsului).

30.12.      În cazurile în care codul QR gravat este prea mic, scanarea acestuia poate fi dificilă.

30.13.      În cazul în care, se dorește ca interfețele afișate în urma scanării codului QR să fie traduse în limba Engleză, se vor traduce doar elemente predefinite ale câmpurilor, fără a fi traduse și informațiile introduse de Utilizator.

30.14.      Pentru a putea fi accesate informațiile despre posesorul brățării (produsului), în momentul scanării codului QR, este obligatoriu ca cititorul codului să dispună de o conexiune la internet (GSM / WIFI). În cazul în care acesta nu dispune de o conexiune la internet, adresa URL stocată în codul QR nu va putea fi accesată.

30.15.      Codurile QR NU conțin cip-uri sau alte repere electronice, ele sunt similare codurilor de bare, ca desene aplicate pe un produs. Prin urmare, codurile QR NU permit monitorizarea posesorului.

30.16.      S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. nu garantează rezultate medicale pe baza informațiilor și documentelor introduse de posesor. Acestea au rol informativ și ajută la identificarea și cunoașterea situației medicale a posesorului brățării (produsului).